Niet tevreden? | De dealerverzekering van Abswoude Autopromenade
auto_abswoude01.jpg

Contact

 

Telefoon: 088 18 555 55

E-mail: info@dealerloket.nl

 

Meer info

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten. U kunt zich wenden tot De dealerverzekering van Abswoude Autopromenade . Indien wij, naar uw mening, er niet in slagen om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl